E-book पढ्ने तरिका (Process for E-Book Study)

blog

मकालु प्रकाशन गृहले अनलाईनबाट पढ्न मिल्ने वेबसाइट/E-book संचालनमा ल्याएको छ । जस अन्तर्गत तल दिएका steps मार्फत online पढ्न सक्नु हुनेछ:
१. https://makalupublication.com मा गएर Register भन्ने ट्याबमा गई त्यहाँ भनेको जानकारी दिनुहोस् ।
२. Register गरेपछि login ट्याब मा जानुहोस् र आफ्नो विवरणहरु उल्लेख गर्नुहोस ।
३. त्यसपछि आफूलाई चाहिने किताब खोजी भुक्तानीका लागि khalti वा esewa बाट उल्लेख भएको पुस्तकको मूल्य तिर्नुहोस । यति गरेपछि तपाईले किताब पढ्न सक्नु हुनेछ । सो पश्चात उक्त किताब आफुले चाए अनुसार login गरि पढ्न सक्नुहुनेछ ।

Now Enjoy E-books on Makalu Publication website:
For it please follow following steps:
1. Click the link https://makalupublication.com and click register tab to register first & fill the necessary information.
2. Now go to login tab and insert your credentials.
3. After you login search the book you need (from category tab or from search option) and pay for the book via payment gateways Khalti or e-Sewa. This means you have purchased the book which will be saved on your account.
Now you can read the book as per the necessity.